Polityka prywatności - jakie dane osobowe zbieramy?

Administratorem danych osobowych jest firma: Janusz Bobela ABI z siedzibą w Krakowie, ul. Kobierzyńska 65/17, 30-363 Kraków, o numerze NIP 944 000 30 13, e-mail: biuro@citygsm.pl.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi mailowej lub telefonicznej na zapytania z serwisu citygsm.pl. Jest to imię, nazwisko lub nick, adres e-mailowy i/lub numer telefonu Użytkownika, udostępniony poprzez formularz zapytania, znajdujący się na stronie citygsm.pl.

Użytkownik ma prawo dostępu do Tych danych, poprawienia ich oraz usunięcia. Wszystkie zgłoszenia w tej sprawie należy kierować na adres e-mail firmy: biuro@citygsm.pl.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne – w city gsm wymagamy tylko minimum, które umożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie (adres e-mailowy lub telefon) oraz imię lub nazwę.

Dane osobowe przetwarzane są na konwersacji e-mailowej między Użytkownikiem a citygsm.pl. Po ustaniu tej konwersacji zostają usunięte po upływie 120 dni lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika co do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pochodzą jedynie z formularzy i bezpośrednich zapytań od klientów – nie są pobierane z żadnych innych źródeł.